Home

Zowel Jan Swammerdam als Antoni van Leeuwenhoek hebben fantastische resultaten geboekt door het gebruik van de Microscoop.

Antoni van Leeuwenhoek is geboren in 1932 en overleed in 1723. Hij was een Delftse ambtenaar die microscopen ontwierp, bouwde en gebruikte. Hij kwam tot veel interessante ontdekkingen en stuurde die op naar de Royal Society in Engeland waar ze werden gepubliceerd. In 1673 was hij de eerste die ontdekt had hoe bloed was samengesteld en die rode bloedcellen ook daadwerkelijk zag.

Antoni van Leeuwenhoek wordt gezien als een van de grondleggers van de moderne geneeskunde en van de moderne hematologie, de leer van het bloed. Hij werkte met microscopen die objecten tot ongeveer 270 keer kon vergroten en waarmee hij onbekende werelden verkende.

Zijn ontdekkingen brachten niet alleen de leer van de kerk aan het wankelen maar ook allerlei wetenschappelijke theorieën. De ontdekking bijvoorbeeld dat snuitkevers vliegen en mosselen niet uit graan of zandkorrels ontstonden, maar uit kleine eitjes, sloeg de bodem onder de theorie van spontane groei weg. Bij microscopisch onderzoek van planten spierweefsel ontdekte van Leeuwenhoek als een van de eersten, drie bacteriesoorten: Bacil, Coccus en Spirillen. Hij noemde deze micro-organismen met een vooruitziende blik ‘vieze beestjes’. Pas veel later ontdekte men welke ziekten ze allemaal konden veroorzaken.

De Britse arts-anatoom William Harvey (1578-1657) had al in 1628 de bloedcirculatie ontdekt maar kon zijn theorie niet bewijzen. Volgens zijn theorie zijn slagaders en aderen met elkaar verbonden door kleine vaatjes die men niet met het blote oog kon zien. De anatoom- fysioloog Marcello Malpighi (1628-1694) dacht dat de bloeddeeltjes circuleerden door een zogenaamd haarvatenstelsel  een groot wijd vertakt netwerk van bloedvaten. Door de uitvinding van de microscoop konden deze theorieën eindelijk gecontroleerd en bevestigd worden. Antoni van Leeuwenhoek zag in 1668 als eerste rode bloedlichaampjes door de haarvaten van een konijnen oor en kikkerpoot en bevestigde hiermee de theorieën. De functie hiervan, transport van zuurstof, kende hij toen nog niet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s