Home

De natuurhistorische wetenschap en de medische wetenschap hebben in de 17e eeuw een enorm grote stap gemaakt.

Daarbij heeft de botanie, een hulpwetenschap van de medische wetenschap, een grote rol in gespeeld.

 

In Nederland werd in 1587 de Hortus Botanicus te Leiden opgericht. Dit was “dienende tot leeringe van aller de ghene, die in der medecijnen studeren”. Botanie, in de volksmond Plantkunde genoemd ontwikkelde zich meer en meer naarmate er meer betrekkingen plaatsvonden tussen verschillende werelddelen. Het assortiment planten, zaden, bollen en knollen nam aanzienlijk toe.

Image

Anatomische studies

Het waren behalve liefhebbers voornamelijk artsen, apothekers en drogisten die voor hun professie zich bezighielden met vooral het bestuderen van de nieuwe planten. Dit leidde logischerwijs tot de ontwikkeling van medicijnen en het gebruik daarvan. Dit ging verder dan de welbekende kruidentuinen maar had een nauwe samenhang met de ontdekking van de microscoop én die van de bloedsomloop en de ademhaling!

Aan de hand van deze ontwikkelingen werden er op  verschillende plaatsen een Theatrum  Anatomicum ingericht, in Leiden, Delft, Rotterdam en op de Waag in Amsterdam (1691) werden deze amphi theaters  zo voorzien van anatomische preparaten. Deze ruimten dienden als een plaats voor experiment, observaties en als leeromgeving.

Image

Dit is het plafond van het Theater Anatomicum, Amsterdam

Image

Dit is een tekening van het Theatrum Anatonicum te Leiden

Dit bekende schilderij van Rembrandt is gemaakt aan de hand van studies die de schilder maakte tijdens een ontleding in de Waag.

De waag was ook de plaats voor andere gilden maar dat van de chirurgijnen was in die tijd erg populair. Zij bestudeerden de anatomie met behulp van stoffelijke overschotten van criminelen.

Later kon niet alleen de medische wereld deze bijeenkomsten bijwonen maar kreeg ook de gewone man toegang tot de intrigerende, taboe doorbrekende wereld van de ontleding. Voor dit deel van het publiek werden de hoogste plaatsen in het theater tegen lage prijzen beschikbaar gesteld.

Voor burgers van buiten af die de grote stad bezochten was een bezoek aan het medische theater een vast onderdeel. Het was een hele belevenis en het genoot dan ook grote bekendheid in het hele land.

Image

Dit is een tekening van het Theatrum Anatonicum te Leiden

Francisca Garritsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s