Home
Weeskamer, rijkelijk gevuld met meubels van Napoleon

Weeskamer, rijkelijk gevuld met meubels van Napoleon

De weeskamer werd opgericht om het beheer van de goederen van de wezen op verantwoorde wijze te waarborgen. Het bestuur van de weeskamer werd gevormd door het college van de weesmeesters.

In deze ruimte werden alle paparassen en regels rondom wezen in orde gemaakt. Bij wezen is het zaak in dit geval niet alleen te denken aan zij die vader of moeder dan wel beide ouders hadden verloren. Het bestuur van de weeskamer ontfermde zich ook over geestelijke beperkten en andere onder curatele gestelde personen. Zij konden op verzoek van familieleden en met goedvinden van de burgemeesters, onder de hoede van de weesmeesters gesteld worden.

Vanaf het moment dat je geregistreerd stond bij de weeskamer had je geen zeggenschap meer over eigendommen en bezit. Om dit te kunnen ontvreemden was toestemming vereist van de weesmeesters.

Bij de deur van de weeskamer staat Cybele, godin van de aarde en moeder van al dat groeit. Zij gold als behoedster van mensen en steden. In dezelfde hoek staat Saturnus, de god van de landbouw, met een ploeg, sikken en korenschoof. Saturnus was ook de personificatie van de Tijd. Achter hem leidt dan ook een trap naar het torenuurwerk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s