Home
Noorderlijke schouw, Vroedschapkamer

Noorderlijke schouw, Vroedschapkamer

In de vroedschapskamer werd vergaderd door het college van bestuur ‘de vroede vaderen’. Dit college vormde het adviescollege van de burgemeesters. In deze ruimte werd het college van bestuur geraadpleegd door de burgemeesters.

Burgemeesters of schepenen en leden van de Vroedschap werden gekozen uit belangrijke handeldrijvende families. In de 17e eeuw werd Amsterdam bestuurd door vier burgemeesters. Deze werden bijgestaan door de Vroedschap, een adviesorgaan waarin zesendertig leden zitting hadden. De zesendertig leden van dit bestuur hadden verder weinig invloed op het dagelijks bestuur van de stad. Het lidmaatschap van dit college was de eerste stap op politieke de ladder.

Het onderwerp van alle decoraties in deze kamer is dan ook “raadgeven”. De rijkelijk gedecoreerde friezen bij de haarden tonen de voorwaarden van goede raad en de resultaten van een goede raad. Boven de beide haarden hangen schilderijen met oud-testamentische voorstellingen: Salomo’s gebed om wijsheid door Govaert Flinck (1658) en het raadgeven van Jethro aan Mozes door Jan van Bronckhorst (1659).

Salomo's gebed om wijsheid, Govert Flinck, 1658

Salomo’s gebed om wijsheid, Govert Flinck, 1658

Het grote schilderij dat in 1737 is geschilderd door Jacob de Wit dient ook als voorbeeld voor het handelen van de vroedschap. De voorstelling toont wederom Mozes die op advies van zijn schoonvader Jethro zijn gezag over het volk Israël met zeventig godvrezende mannen besloot te delen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s