Home

Bronnenlijst:

 

Literatuur

–           van Boheemen, F.C. en van der Heijden, TH.C.J.  – De Westlandse Rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw –  Rodipi, Amsterdam, 1985

–          Erenstein, R.L. e.a. – Een theatergeschiedenis der Nederlanden, tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen – Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996

–          Logger, Bob e.a. – Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw – Theater Instituut Nederland, Amsterdam, 2007

–          Twijnstra, Roel – Betekenis van drama, voorstellingsanalyse – international theatre & film books, Amsterdam, 2002

 

Artikelen

–          Konings, Ton –  Begrippenlijst Drama, alfabetisch overzicht van begrippen voor het vak drama – Enschede, juli, 2001

–          van de Kamp. M.T. – Basisreader KUA Drama, ontwikkelingen in het drama vanaf de Middeleeuwen tot en met de tweede helft van de twintigste eeuw – 2011

–          Smits-Veldt, Mieke B – Het Nederlandse Renaissancetoneel – HES Uitgevers, Utrecht 1991 – gevonden via http://www.dbnl.org/tekst/smit04nede02_01/colofon.htm

–          Bostoen, Karel – Vondel contra Smout, de calvinistische predikant Adriaan Joriszoon Smout in Vondels hekeldichten – gevonden via http://www.dbnl.org/tekst/bost002vond01_01/bost002vond01_01_0001.php

–          Erenstein, R.L. – De invloed van de commedia dell’arte in Nederland tot 1800 – gevonden via http://www.dbnl.org/tekst/eren004invl01_01/eren004invl01_01_0001.php

–          Ramakers, B.A.M.  – De beeldtaal van de Haarlemse rederijkerswedstrijd van 1606 – gevonden via http://www.dbnl.org/tekst/rama008cons01_01/rama008cons01_01_0001.php

–          Wille, J. – De gereformeerden en het tooneel tot omstreeks 1620 – gevonden via http://www.dbnl.org/tekst/will006gere01_01/will006gere01_01_0001.php

–          Hummelen, W.M.H.  – Toneel op de kermis, van Bruegel tot Bredero – gevonden via http://www.dbnl.org/tekst/humm001tone01_01/humm001tone01_01_0001.php

–          Westermann, Mariët – Steens komische ficties

 

 

 

Internet

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme053.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge004.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge007.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/auteurs/lgge030.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge018.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge008.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge009.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge012.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge013.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge015.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge016.html

–           http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/thema/lgge020.html

–           http://www.literair.gent.be/html/overzichtdetail.asp?AID=731

–           http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/rederijkers/

–           http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/60591-de-geschiedenis-van-de-rederijkers.html

–           http://www.pothos.org/content/index.php?page=aristotle

–           http://plato.stanford.edu/entries/aristotle/

–           http://www.kunstcontext.com/ckv/sd3inv2.htm

–           http://www.imagi-nation.com/moonstruck/spectop007.html

–           http://www.dbnl.org/thema/embleem.php

–           http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=bred001

–           http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01692.php

–           http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02339.php

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/levensloop

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/brederos-poezie

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/het-werk-in-eigen-tijd

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/bredero-en-de-kritiek

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/de-nieuwe-brederos

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/overig-werk

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/brederos-ware-gezicht-zijn-portret

–           http://www.kb.nl/webexposities/100-hoogtepunten-van-de-koninklijke-bibliotheek/55-joost-van-den-vondel

–           http://www.kb.nl/webexposities/100-hoogtepunten-van-de-koninklijke-bibliotheek/78-nieuwe-kunst

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/joost-van-den-vondel-1587-1679

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/joost-van-den-vondel-1587-1679/joost-van-den-vondel-biografie

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/joost-van-den-vondel-1587-1679/vondels-leven-en-werk-tot-1640

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/joost-van-den-vondel-1587-1679/vondels-leven-en-werk-vanaf-1640

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/joost-van-den-vondel-1587-1679/de-geschiedenis-van-vondels-lyriek

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/joost-van-den-vondel-1587-1679/de-diversiteit-van-vondels-lyriek

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/joost-van-den-vondel-1587-1679/vondels-poeticale-lessen

–           http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/gerbrand-adriaensz-bredero-1585-1618/bredero-biografie

–           http://www.letterkundigmuseum.nl/Default.aspx?tabid=92&BiographyID=31&BiographyName=GerbrandAdriaensznBredero&Mode=BiographyDetails

–           http://www.letterkundigmuseum.nl/Default.aspx?tabid=92&BiographyID=81&BiographyName=JoostvandenVondel&Mode=BiographyDetails

–           http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/huet/vondel.html

–           http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/vondel/

–           http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/bredero/

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucius_Annaeus_Seneca

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_%28letterkunde%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Horatius

–           https://nl.wikipedia.org/wiki/Remonstranten

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Contraremonstranten

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Vossius

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Satire

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Epos

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Sophocles_%28tragicus%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Euripides

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Horatius

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Epos

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Bucolische_po%C3%ABzie

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Lyriek

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerdicht

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Ode_%28dichtkunst%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Hofdicht

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Epigram

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Refrein_%28dichtvorm%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Ballade

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Rondo_%28dicht-_en_muziekvorm%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Acrostichon

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreeftdicht

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Aldicht

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudemannenhuis

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Bredero

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Twaalfjarig_Bestand

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Rederijker

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Eglantier_%28rederijkerskamer%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Poetica_%28Aristoteles%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharsis_%28literatuur%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Mimesis

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica_%28Aristoteles%29

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Translatio,_imitatio_en_aemulatio

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Joost_van_den_Vondel

–           http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Laurensz._Spiegel

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s