Home

rariteitenkabinet

Kostbare verzamelingen,in de middeleeuwen voornamelijk aangelegd door vorsten en kloostergemeenschappen, vergrootte het prestige. Maar aan het begin van de 17e eeuw kwam de meest wonderbaarlijke vorm van verzamelen op: de encyclopedische verzameling.

De encyclopedische verzameling had twee uitgangspunten. Enerzijds bestond de verzameling uit naturalia (onbewerkte voorwerpen uit de natuur) en anderzijds verzamelde men artificalia ( produkten van menselijk vernuft en handigheid). de trend werd gezet door de Hertog van Berry, maar al spoedig volgden andere machthebbers zijn voorbeeld. ook burgers, maar dan wel de rijken, brachten alles wat ongewoon was bijeen- van kunstig draaiwerk in hout of ivoor tot kokosnoten of vreemde vogels uit een ver land.

Een Florentijn schreef in 1658 over een opmerkelijke verzamelwoede onder gefortuneerde Nederlandse burgers: “Wie iets buitenissigs wil zien, moet naar de Nederlanden komen. Alles wordt hier verzameld wat de natuur voortbrengt, uit de meest verborgen plekken van de zee en de onherbergzaamst oorden van de aarde.”

Ook allerlei uitvindingen waren hier aanwezig.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s